PROJEKT I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEDLISKACH GM. LUBENIA


Zakres prowadzonych robót

Projekt oczyszczalni o przepustowości Q = 600 m3/d
Roboty budowlane: budynek socjalny i techniczny, zbiornik żelbetowe z zadaszeniem łukowym z poliwęglanu, drogi i place, przepompownia ścieków
Roboty instalacyjne: instalacje wewnętrzne wod-kan, elektryczne, technologiczne, sanitarne, AKPiA