Oferta

IGLOOPOL Sp. z o.o.

Nasza firma powstała w 1990 roku w wyniku przekształcenia i wyodrębnienia się z byłego KPR "IGLOOPOL".

Jako samodzielne przedsiębiorstwo działające od ponad 30 lat, dysponujemy niezbędnym potencjałem do realizacji:

- obiektów budownictwa użyteczności publicznej,
- obiektów budownictwa mieszkaniowego,
- obiektów budownictwa przemysłowego,
- uzbrojenia terenu,
- infrastruktury drogowej.

Roboty realizujemy kompleksowo w Generalnym Wykonawstwie

lub w systemie partnerskim


Oferujemy wykonawstwo robót budowlanych w zakresie

1
budowy, modernizacji, remontów obiektów kubaturowych

we wszystkich branżach, tj. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

2
infrastruktury drogowej

tj. budowy dróg, placów, parkingów, chodników, przepustów

3
sieci podziemnych

przepompowni, urządzeń oczyszczających

4
produkcji metalowej

konstrukcje stalowe - wykonawstwo i montaż, elementy ogrodzeniowe, elementy ze stali nierdzewnej,piaskowanie, gięcie i cięcie metali


Rodzaje wykonanych inwestycji

Roboty drogowe z przebudową infrastruktury w pasie drogowym
Obiekty kubaturowe
Oczyszczalnie ścieków
Sieci kanalizacyjne
Obiekty przemysłowe