BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO


Zakres prowadzonych robót

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi
Roboty budowlane: budynek socjalno techniczny, reaktor żelbetowy, pompownia ścieków, wiata na osad, punkt zlewny, drogi i place, przepompownia ścieków
Droga dojazdowa do oczyszczalni
Roboty instalacyjne: instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne, technologiczne, AKPiA
Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudno