BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PASZCZYNIE I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA LUBZINY I BRZEZÓWKI


Zakres prowadzonych robót

Kompleksowa budowa oczyszczalni ścieków Q = 250 m3/d
budynek socjalno - techniczny
wiata stalowa na odpadki
reaktor żelbetowy
pompownia ścieków
instalacje sanitarne
elektryczne, AKPiA, technologiczne
oświetlenie terenu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubzina i Brzezówka