BUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU LOGISTYCZNEGO OMEGA PILZNO W MOKRZCU


Zakres prowadzonych robót

Budowa hali magazynowej i budynku biurowego
Place drogi i parkingi, zjazdy z drogi powiatowej
Sieci i przyłącza
Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o.
Zagospodarowanie działki