ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA ODDZIAŁ SZPITALNY REHABILITACJI KCR W KRAKOWIE


Zakres prowadzonych robót

Dobudowa i remont obiektu
Wymiana dachu
Budowa basenu rehabilitacyjnego
Instalacje wewnętrzne
Infrastruktura zewnętrzna