BUDOWA GALERII DĘBICKIEJ


Zakres prowadzonych robót

Kompleksowe wykonanie budynku Galerii Handlowej oraz budynku biurowo handlowego
Place i parkingi
Sieci i przyłącza
Instalacje wewnętrzne
Infrastruktura zewnętrzna
Przykrycie kanału potoku