TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W DĘBICY


Zakres prowadzonych robót

Demontaż i utylizacja okładzin ścian zewnętrznych budynku
Roboty budowlane konstrukcyjno-budowlane (wzmocnienia fundamentów, stropów, ścian)
Roboty wykończeniowe
Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o.
Instalacja solarna
Place, drogi i parkingi wokół budynku wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni