ROZBUDOWA GALERII DĘBICKIEJ


Zakres prowadzonych robót

Roboty rozbiórkowe częśći istniejącego budynku
Sieci i przyłącza instalacji sanitarnych
Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o.
Zagospodarowanie działki