KOMPLEKSOWA KONSERWACJA I PRZYSTOSOWANIE DO ZWIEDZANIA KLASZTORU W HEBDOWIE


Zakres prowadzonych robót

Prace remontowo-konserwatorskie w obiekcie zabytkowym
Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne
Instalacja wewnętrzna wentylacji i c.o. z użyciem gazowych pomp ciepła
Instalacje zewnętrzne wod-kan,c.o., drenaż i odwodnienie
Instalacje elektryczne, teletechniczne i słaboprądowe
Zagospodarowanie terenu