PRZEBUDOWA CENTRUM MIASTA DĘBICY


Zakres prowadzonych robót

Budowa fontann, placów, parkingów, chodników z kostki brukowej
Budowa ulic o nawierzchni asfaltowej
Budowa instalacji: wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, teletechnika
Projekt organizacji ruchu